[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/80>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/90>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/32595/2006/100611>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/32595/2006/100611>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Definicija i osnovni zakoni teorije električnih mreža. Elementi mreža. Kirchhoffovi zakoni. Jednadžbe mreža u vremenskom i frekvencijskom području. Laplaceova transformacija. Valni oblici. Slobodni i prisilni odziv. Teoremi mreža. Funkcije mreža i njihova svojstva. Mreže prvog i drugog reda. Jednadžbe i parametri dvoprilaznih i višeprilaznih elemenata mreža. Svojstva i spajanje dvoprilaza. Filtri i njihova podjela. Mreže s raspodijeljenim parametrima. Idealna linija i posebni slučajevi linija. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Razumijevanje odnosa električkih veličina unutar električnih mreža. Sposobnost rješavanja mreža i određivanja ponašanja električnih mreža. Sposobnost rješavanja postavljenog problema u cilju određivanja stanja u električnim mrežama. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Predavanja u sklopu kojih se znanje provjerava testovima, kontrolnim zadaćama i domaćim zadaćama. Auditorne vježbe u sklopu kojih se studenti pripremaju za provjere na predavanjima te izradu završnog rada. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 6 ECTS. Predavanja i vježbe - 60 sati (2 boda). Vrijeme potrebno za učenje i proučavanje literature 60 sati (2 boda). Vrijeme potrebno za izradu domaćih zadaća i završnog rada 50 sati (2 boda). Način polaganja ispita Testovi, kontrolne zadaće, domaće zadaće i završni rad formiraju konačnu ocjenu. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Anonimna anketa na kraju semestra. Redovita statistička izvješća o prolaznosti na testovima i kontrolnim zadaćama, te statistika broja bodova na zadaćama. Na kraju statistika prolaznosti ispita. Preduvjeti za upis predmeta Odslušani predmeti Matematika II i Osnove elektrotehnike II. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/32595>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/80>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/90>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/32595>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/10114/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/10116/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance