[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/40>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/50>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/32596/2006/100474>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/32596/2006/100474>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Opteretivost elemenata strojeva. Zamor materijala. Wöhlerov dijagram. Smithov dijagram. Koncentracija naprezanja. Složena i ekvivalentna naprezanja. Dopuštena naprezanja i faktori sigurnosti kod proračuna elemenata strojeva. Spremnici pod tlakom. Elementi cjevovoda. Kompenzacija rastezanja cjevovoda. Zavareni, lemljeni, lijepljeni i zakovični spojevi. Pričvrsni vijčani spoj. Prednapregnuti vijčani spoj. Kvaliteta, tolerancije i dosjedi. Nerastavljivi stezni spoj. Spoj s konusom. Spojevi sa steznim prstenovima i ulošcima. Svornjaci, zatici, klinovi i pera. Opruge. Torzione, tanjuraste i lisnate opruge. Osovine i vratila. Stabilnost dugačkih osovina i vratila. Sadržaj vježbi: Konstrukcijske 100%. Proračun i konstrukcija spremnika pod tlakom, uz izradu sklopnog i radioničkog crteža. Proračun i konstrukcija prednapregnutog vijčanog spoja, uz izradu radioničkog crteža vijka. Proračun i konstrukcija spoja sa steznim elementima uz izradu sklopnog crteža. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Razvijanje sposobnosti proračunavanja i primjene osnovnih elemenata strojeva korištenjem tradicionalnih i računalnih tehnika. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Nastava obuhvaća predavanja i konstrukcijske vježbe. Provjera znanja provodi se kontinuirano praćenjem izrada programa te pismenim i/ili usmenim ispitom. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 6 ECTS. Predavanja i konstrukcijske vježbe 3+2. Način polaganja ispita Ocjena iz programa i pismeni i/ili usmeni ispit. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Stalna analiza efikasnosti usvajanja građe, anonimni studentski povrat informacija i praćenje recentnih zahtjeva područja. Preduvjeti za upis predmeta Položeni predmet Tehničko crtanje. Odslušani predmeti Materijali i Čvrstoća. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/32596>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/40>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/50>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/32596>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/10105/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/10107/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance