[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/32598/2007/124692>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/32598/2007/124692>
sisvu:description Proširivanje znanja općeg jezika. Uvođenje u jezik struke iz područja strojarstva i brodogradnje: inženjerska struka, osnovni principi dinamike, termodinamika, biomehanika, tehnički materijali, obrada materijala, zavarivanje. Utvrđivanje gramatičkih i jezičnih struktura. Glagolska vremena. Određeni i neodređeni član. Komparacija pridjeva. Odnosne rečenice. Uvod u pisanje sažetka. Pisanje životopisa i poslovnih pisama. Obrada članaka iz tehničke struke i tekstova iz općeg jezika. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Studenti usavršavaju znanje engleskog jezika i svoju jezičnu sposobnost za izražavanje na općem jeziku kao i vezano za inženjersku struku, a u cilju uklapanja u suvremeni svijet tehnologije. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Predavanja iz stranog jezika sastoje se iz obrađivanja gore navedenih tematskih cjelina. Vježbe se baziraju na čitanju i slušanju s razumijevanjem, prevođenju, razvijanju vještina i jezičnih struktura te pisanju i komuniciranju. Testovi, pismeni i usmeni ispit. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 4 ECTS. Pismeni i usmeni ispit 35%, aktivnost tijekom nastave 35%, proučavanje literature, priprema seminarskih radova i power-point prezentacija sačinjavaju 30% ECTS-a. Način polaganja ispita Pismeni i usmeni ispit. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Na temelju govornih i pismenih vježbi, timskog rada, izlaganja zadanih tema, te testova. Preduvjeti za upis predmeta Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/32598>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/32598>
rdf:type univ-ont:CourseInstance