[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/60>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/70>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/32601/2006/100492>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/32601/2006/100492>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Općenito o elementima strojeva, osnovni pojmovi, namjena, podjela. Definiranje uvjeta rada i proračun elemenata strojeva. Čvrstoća i krutost elemenata strojeva. Otpornost na vibracije. Zagrijavanje strojnih elemenata. Izbor materijala. Standardizacija elemenata strojeva. Elementi za spajanje: Zakovični spojevi, zavareni spojevi, lemljeni spojevi, lijepljeni spojevi, stezni spojevi, spojevi vijcima, spojevi zaticima i svornjacima, spojevi perima i klinovima. Osovine i vratila. Klizni i valjni ležajevi. Spojke. Opruge. Ozubljenja: Osnove teorije i mogućnosti upotrebe evolventnog ozubljenja. Materijali, proračun i oblikovanje pogonskog i gonjenog zupčanika, točnost ozubljenja, podmazivanje, iskoristivost. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Upoznavanje s elementima strojeva. Stjecanje znanja i vještina o proračunu i konstrukciji elemenata strojeva i o njihovoj primjeni u praksi. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Predavanja, praktične CAD vježbe na računalu koristeći suvremeni tehnički software, izrada i prezentacija projekta, diskusija. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 5 ECTS. Vježbe: 25% objašnjenje projektnog zadatka, 75% izrada projektnog zadatka. Samostalni rad: proučavanje literature (knjige, časopisi, Internet). Priprema za ispit. Način polaganja ispita Usmeni ispit. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Kontinuirana analiza efikasnosti usvajanja gradiva. Prijedlozi i primjedbe studenata. Kontinuirano praćenje i slijeđenje suvremenih trendova razvoja struke. Preduvjeti za upis predmeta Odslušani predmeti Tehničko crtanje i Primjena računala. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/32601>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/60>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/70>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/32601>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/10111/4>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/10113/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance