[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/32603/2007/124703>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/32603/2007/124703>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Meteorološko-klimatski utjecaj na grijanje i klimatizaciju. Klimatski faktori. Toplinska regulacija tijela. Mjerila lagodnosti. Utjecaj građevnih materijala na grijanje i klimatizaciju. Toplinska svojstva građevnih materijala. Određivanje energetskih bilanci u zimskom i ljetnom pogonu. Ekonomija grijanja i klimatizacije. Toplovodno centralno grijanje. Elementi uređaja, karakteristike sustava, pogonska svojstva, proračuni. Prirodna i prisilna ventilacija. Distribucija zraka. Vlažni zrak, prikaz promjena stanja zraka u h,x-dijagramu. Elementi uređaja za ventilaciju i klimatizaciju. Projektiranje i proračun postrojenja. Elementi automatske regulacije. Sustav centralnog nadzora i upravljanja termoenergetskog postrojenja. Konstrukcijske vježbe: izrada projekta iz područja grijanja ili klimatizacije s pripadnim proračunima i crtežima. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Student stječe osnovna znanja o sustavima grijanja i klimatizacije, načinu rada pojedinih uređaja, te metodama proračunavanja i projektiranja dijelova sustava. Student se osposobljava za rad na poslovima razrade i izvođenja projekata termotehničkih instalacija, kao i vođenja samih postrojenja. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Nastava se provodi kroz predavanja i auditorne vježbe, uz fond sati 3+2. Kolegij je jednosemestralan. Tijekom semestra studenti odrađuju i konstrukcijske vježbe, zadatak koje je izrada projekta iz područja grijanja ili klimatizacije, s pripadnim proračunima i crtežima. Pismeni i usmeni ispit. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 6 ECTS. Postotno, 30% bodova odnosi se na odslušana predavanja, 20% na vježbe, 2% na ispit, te 48% na samostalno učenje i rad studenta. Način polaganja ispita Pismeni i usmeni ispit. Uvjet za pristupanje ispitu je pozitivno ocijenjen rad iz konstrukcijskih vježbi. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Student tijekom semestra izrađuje konstrukcijske vježbe iz po (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/32603>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/32603>
rdf:type univ-ont:CourseInstance