[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/80>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/90>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/32608/2006/100610>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/32608/2006/100610>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Klasifikacija valnih oblika u impulsnim i digitalnim sklopovima. Linearno oblikovanje valnih oblika. Nelinearno oblikovanje valnih oblika. Tranzistor kao sklopka. Bipolarne i unipolarne sklopke (MOS, CMOS). Bistabilni multivibrator. Monostabilni multivibrator. Astabilni multivibrator. Ostali impulsni sklopovi. Generatori valnih oblika. Brojevni sustavi. Kodiranje. Booleova algebra. Osnovni logički sklopovi. Kombinacijski logički sklopovi. Minimiziranje logičkih funkcija. Sekvencijski sklopovi. Bistabili. Registri. Brojila. Digitalna aritmetika. Aritmetički sklopovi. Memorijski efekti i sklopovi. A/D i D/A konverzija. Ostali digitalni sklopovi. Integracija digitalnih sklopova i sustava na čipu. Mikroelektroničke izvedbe, specifičnosti i dometi digitalnih sklopova. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Razvijanje sposobnosti za pristup analizi rada impulsnih i digitalnih sklopova. Povezivanje fizikalnih procesa sa matematičkom analizom rada sklopova. Razvijanje osjećaja za primjenu pojedinih digitalnih funkcija u digitalnim sustavima. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Nastava se obavlja kroz predavanja, auditorne i laboratorijske vježbe. Provjera znanja je kroz kontrolne zadaće i usmeno ispitivanje. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 7 ECTS. Predavanja 45 sati (2 boda). Vježbe 45 sati (2 boda). Vrijeme potrebno za učenje i proučavanje literature 75 sati (3 boda). Način polaganja ispita Kontrolne zadaće i parcijalni usmeni ispiti. Moguć je i način polaganja kroz pismeni ispit i usmeni ispit. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Razgovor sa studentima. Anketa na kraju semestra. Preduvjeti za upis predmeta Odslušani predmet Elektroničke komponente i osnovni sklopovi. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/32608>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/80>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/90>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/32608>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/10114/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/10116/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance