[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/32611/2007/146999>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/32611/2007/146999>
sisvu:description Proces konstruiranja. Vrste konstrukcija. Zahtjevi kojima konstrukcija mora udovoljavati. Ispravno konstruiranje s obzirom na naprezanja. Dopuštena naprezanja. Mogućnosti povećanja dinamičke čvrstoće. Tehnološki ispravno oblikovanje. Ispravno oblikovanje u odnosu prema tolerancijama. Ispravno oblikovanje odljevaka. Ispravno oblikovanje zavarenih konstrukcija. Ispravno oblikovanje otkivaka. Ispravno oblikovanje dijelova obrađenih odvajanjem čestica. Ispravno oblikovanje dijelova od lima. Ispravno oblikovanje u odnosu na montažu. Ispravno oblikovanje u odnosu na transport. Lake konstrukcije. Metodičko konstruiranje. Računarska podrška pri konstruiranju. Osnovna načela i pravila konstruiranja. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Znanja o ispravnom oblikovanju strojarskih proizvoda. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Predavanja i vježbe. Kontrola rada na projektu na vježbama. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 6 ECTS. Konstrukcijske vježbe 100%, izrada konstrukcijskog projekta. Učenje oko 150 stranica teksta s ilustracijama. Način polaganja ispita Usmeni ispit. Ocjenjuje se i izrada projekta. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Periodični razgovori i ankete. Preduvjeti za upis predmeta Odslušani predmeti Elementi strojeva II i Tehnologija obrade II. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/32611>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/32611>
rdf:type univ-ont:CourseInstance