[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/32615/2007/158762>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/32615/2007/158763>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/32615/2007/158762>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/32615/2007/158763>
sisvu:description Proširivanje znanja općeg jezika. Usavršavanje jezika struke iz područja strojarstva i brodogradnje: informacijsko doba, digitalni kompjutori i mikro kompjutori, dijelovi motora, maziva, motori na unutarnje izgaranje, dizel motori, pumpe. Usavršavanje jezika iz područja elektrotehnike: termoelektrane, tranzistori, integracijski krugovi, elektromagnetski valovi, mikroelektronika, generatori i motori. Utvrđivanje gramatičkih i jezičnih struktura. Konjunktiv. Pogodbene rečenice. Odnosne rečenice. Infinitivne konstrukcije. Particip I i II. Osobitosti vokabulara, gramatičkih i komunikacijskih struktura njemačkog tehničkog jezika. Pisanje životopisa i poslovnih pisama. Obrada članaka iz tehničke struke i tekstova iz općeg jezika. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Studenti usavršavaju znanje općeg njemačkog jezika kao i jezika vezanog uz inženjersku struku. Osposobljeni su za pisanje sažetaka, logičnu interpretaciju i prezentaciju stručnih tekstova. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Predavanja iz stranog jezika sastoje su iz obrađivanja gore navedenih tematskih cjelina (čitanje s razumijevanje, prevođenje). Vježbe se baziraju na slušanju, razvijanju vještina i jezičnih struktura te pisanju i komuniciranju. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ETCS-om uz odgovarajuće obrazloženje 4 ECTS. Pismeni i usmeni ispit 35%, aktivnost tijekom nastave 35%, proučavanje literature, priprema seminarskih radova i power-point prezentacija sačinjavaju 30% ECTS-a. Način polaganja ispita Pismeni i usmeni ispit. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Na temelju govornih i pismenih vježbi, timskog rada, izlaganja zadanih tema te testova. Preduvjeti za upis predmeta Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/32615>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/32615>
rdf:type univ-ont:CourseInstance