[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/80>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/90>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/32616/2006/100612>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/32616/2006/100612>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Uvod u područje automatske regulacije. Primjena sustava automatske regulacije. Opisi dinamičkih sustava u vremenskom području. Matematički modeli regulacijskih sustava. Standardne pobudne funkcije. Prijelazna funkcija i vremenski odzivi osnovnih sustava. Analiza u frekvencijskom području. Rješavanje diferencijalnih jednadžbi. Prijenosna funkcija. Grafički prikaz prijenosne funkcije. Analiza regulacijskog kruga. Stabilnost regulacije. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Razumijevanje osnovnih postupaka automatske regulacije i njihove primjene. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Predavanja u sklopu kojih se znanje provjerava testovima i domaćim zadaćama. Auditorne vježbe u sklopu kojih se studenti pripremaju za provjere na predavanjima te izradu završnog rada. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 6 ECTS. Predavanja - 45 sati (2 boda). Vježbe - 15 sati (1 bod). Vrijeme potrebno za učenje i proučavanje literature 45 sati (2 boda). Vrijeme potrebno za izradu domaćih zadaća i završnog rada 30 sati (1 bod). Način polaganja ispita Testovi, kontrolne zadaće, domaće zadaće i završni rad formiraju konačnu ocjenu. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Anonimna anketa na kraju semestra. Redovita statistička izvješća o prolaznosti na testovima i kontrolnim zadaćama, te statistika broja bodova na zadaćama. Na kraju statistika prolaznosti ispita. Preduvjeti za upis predmeta Odslušani predmeti Matematika II i Osnove elektrotehnike II. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/32616>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/80>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/90>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/32616>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/10114/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/10116/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance