[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/32620/2007/147002>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/32620/2007/147002>
sisvu:description Definicija i zadatak proizvodne funkcije u poslovnom sustavu. Uticajni čimbenici na organizaciju proizvodne funkcije. Tehnološka priprema: zadatak, osnovne grupe poslova. Organizacija tehnološke pripreme. Osnovna dokumentacija tehnološke pripreme. Cijena koštanja proizvoda. Struktura i izračun cijene koštanja: Metoda prosječne vrijednosti sata, metoda direktnih troškova. Prodajna cijena. Operativna priprema: zadatak, poslovi. Definicija pojma operativnog vođenja proizvodnje. Poslovi operativne pripreme: planiranje proizvodnje, lansiranje proizvodnje. Osnovna dokumentacija operativne pripreme. Optimizacija zaliha. Organizacija operativne pripreme. Proizvodni pogon: zadatak, poslovi vezani za vođenje pogona. Organizacija proizvodnog pogona. Služba alata: zadatak, poslovi i organizacija službe alata. Tehnička kontrola: zadatak, poslovi i organizacija službe kontrole. Služba održavanja: zadatak, poslovi i organizacija službe održavanja. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Osposobljenost za analizu načina organiziranosti proizvodne funkcije. Sposobnost kalkulacije cijene koštanja. Svladavanje načela planiranja i upravljanja proizvodnjom. Poznavanje organiziranosti proizvodnog pogona te službi alata, tehničke kontrole i održavanja. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Grupno uz kontinuiran interaktivan rad. Parcijalno pismeno polaganje ispita i usmeni ispit. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 5 ECTS. Vježbe 100% auditorne. Priprema proučavanjem literature (250 stranica) i samostalni rad studenta kao priprema za ispit. Način polaganja ispita Pismeno i usmeno. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Studentska anketa. Preduvjeti za upis predmeta Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/32620>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/32620>
rdf:type univ-ont:CourseInstance