[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
sisvu:description Uvod u osnivanje plovnog objekta. Faze osnivanja plovnog objekta. Projektni zahtjev. Idejni projekt. Preliminarni projekt. Metode izrade preliminarnog projekta. Određivanje glavnih značajki broda. Određivanje istisnine, elemenata forme i provjera plovnosti i stabiliteta u neoštećenom i oštećenom stanju. Pregrađivanje i nepotopivost. Izbor forme i izrada linija broda. Određivanje snage. Izrada općeg plana broda. Pregrađivanje. Raspored brodskih prostora i tankova. Preliminarno određivanja težina. Konačni projekt. Tehnički opis. Klasifikacijska dokumentacija. Međunarodni propisi, norme i konvencije te pravila klasifikacijskih društava vezani uz osnivanje plovnog objekta. Primjena računala za osnovne projektantske proračune. Primopredajna dokumentacija i primopredajna ispitivanja. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Stvaranje osjećaja za kompleksnost projektiranja broda. Na temelju osnovnih znanja o tehničkim zahtjevima i načinu udovoljavanja istima ostvariti širu osnovu za razumijevanje bitnih čimbenika u projektiranju plovnih objekata. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Usmeno prenošenje znanja uz primjenu relevantnih pomagala. Kontinuirano komuniciranje sa studentima tijekom prenošenja znanja zbog provjere razumijevanja dijelova gradiva. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 5 ECTS. Auditorne 50%. Upoznavanje s međunarodnim propisima, normama i konvencijama te pravilima klasifikacijskih društava vezanim uz osnivanje plovnog objekta. Obrada primjera osnivanja određenih tipova plovnih objekata. Laboratorijske 50%. Upoznavanje s primjenom računala za osnovne projektantske proračune. Način polaganja ispita Usmeni ispit. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Interaktivna provjera znanja tijekom predavanja i vježbi. Posebno uočavanje sklonosti studenata za ocijenu težine pojedinih čimbenika u projektiranju plovnog objekta. Preduvjeti za upis predmeta Odslušani predmet Hidrostatika broda. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/32624>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/32624>
rdf:type univ-ont:CourseInstance