[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/60>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/70>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/32631/2007/158740>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/32631/2007/158740>
sisvu:description Stručna praksa obavlja se pojedinačno u poduzeću čija je djelatnost iz područja studija studenta. Student se u sklopu stručne prakse upoznaje s odgovarajućim poslovima za koje se osposobljava kroz programe obrazovanja. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Student provjerava i dopunjava vlastita stručna znanja, uz cjelovito sagledavanje procesa rada. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Program stručne prakse ostvaruje se u trajanju od 15 radnih dana u toku ljetne stanke nakon IV. semestra, te u trajanju od 30 radnih dana nakon odslušanog V. semestra. Student je obvezan voditi detaljan dnevnik prakse, te izraditi stručno izvješće s prikazom obavljene prakse. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 5/10 ECTS. Program stručne prakse ostvaruje se u skladu s postavljenim zadatkom, u trajanju od 15 radnih dana u toku ljetne stanke nakon IV. semestra, te u trajanju od 30 radnih dana nakon odslušanog V. semestra. Način polaganja ispita Student je obvezan izraditi stručno izvješće koje predstavlja podlogu za ocjenjivanje. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Evaluacija predmeta od strane studenata, to od strane nadležnih institucijskih tijela, sukladno prihvaćenoj praksi praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta na razini institucije. Preduvjeti za upis predmeta - (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/32631>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/60>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/70>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/32631>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12934/6>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12935/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance