[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2009 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/232/1>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/232/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33240/2009/101670>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33240/2009/101671>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33240/2009/101672>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33240/2009/101670>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33240/2009/101671>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33240/2009/101672>
sisvu:description Cilj studija ovog kolegija je omogućiti razumijevanje uloge i značaja računovodstva u ostvarivanju poslovnih ciljeva profitnih i neprofitnih organizacija. Studenti se upoznaju s osnovama knjigovodstva, sustavima internih kontrola, rizicima pogrešaka i prijevara, temeljnim računovodstvenim pretpostavkama i okvirima financijskog izvještavanja na kojima se zasniva sastavljanje financijskih izvještaja i godišnjih izvješća. Osim toga, upoznaju se i sa specifičnostima računovodstvenog praćenja turističkih djelatnosti te stječu znanja o analitičkim pokazateljima značajnim za pravilno interpretiranje financijskog stanja, rezultata poslovanja, novčanih tokova i promjenama kapitala prikazanog u financijskim izvještajima. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33240>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/232/1>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/232/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33240>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12543/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12545/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance