[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2009 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/232/1>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/232/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33245/2009/101712>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33245/2009/101713>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33245/2009/101714>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33245/2009/101712>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33245/2009/101713>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33245/2009/101714>
sisvu:description Predmet upućuje studenta u fenomen suvremenog turizma te definira temeljne pojmove s kojima će se student susretati tijekom svog školovanja. Daje pregled povijesti turizma; bavi se posebnim oblicima suvremenog turizma, turističkom destinacijom i njenim atrakcijama te obilježjima turističkih potrošača i njihovim motivima i potrebama, zbog kojih se odlučuju na turistička putovanja. Promatra se i interakcija turizma i prirodne okoline, društva i kulture, kako bi se ukazalo na pozitivne, ali i na negativne učinke razvoja turizma. Predmet obuhvaća i najvažnije činitelje turističkog razvoja kao što su: prijevoz, smještaj i prehrana. Studenti se upućuju u djelatnosti i zadatke turističkih agencija i turoperatora. Važno je napomenuti da se turizam promatra i u okviru cjelokupnog gospodarskog razvoja (zaposlenost, utjecaj na BDP, investicije). Studente se uvodi u planiranje turističkog razvoja i u značaj marketinga u turizmu, objašnavajući njegovu koncepciju i proces. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33245>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/232/1>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/232/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33245>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12544/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12546/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance