[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/232/1>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/232/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33352/2008/100881>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33352/2008/100882>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33352/2008/100883>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33352/2008/100881>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33352/2008/100882>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33352/2008/100883>
sisvu:description Predmet je podijeljen u dva osnovna modula. U prvom modulu studente se upoznaje s ulogom ljudskih resursa u suvremenom poduzeću, razmatrajući poslovno okruženje, tržište rada te različite načine upravljanja ljudskim resursima u organizacijama, ovisno o organizacijskoj strukturi i veličini. Nakon dobivanja osnovnih pojmova o širem aspektu, tematski se obrađuju pojedine cjeline organizacijskog upravljanja poput pribavljanja i selekcije kandidata za posao, razvoja zaposlenih, upravljanja postignućima, nagrađivanja i radnih odnosa te strateškog menadžmenta upravljanja ljudskim resursima. Drugi modul, koji se odvija paralelno sa prvim, ima za cilj studentima omogućiti praktičan rad na stjecanju osnovnih vještina neophodnih za rukovođenje ljudima kao što su odlučivanje i delegiranje, timski rad, postavljanje ciljeva, vještine vođenja intervjua, rješavanje konflikata, pregovaranje, upravljanje vremenom te moć pozitivnog mišljenja. Pri tome je posebna pažnja posvećena upoznavanju i praktičnom korištenju određenih koncepata kao što su transakcijska analiza, spiralna dinamika te pojedine tehnike neurolingvističkog programiranja. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33352>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/232/1>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/232/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33352>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12517/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12523/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance