[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/232/1>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/232/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33353/2008/100884>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33353/2008/100885>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33353/2008/100886>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33353/2008/100884>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33353/2008/100885>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33353/2008/100886>
sisvu:description Kolegij strateškog planiranja uvodi studente u metodologiju definiranja ključnih ciljeva i odabira pravaca razvoja kompanije. Jedan od najvećih izazova današnjice kojemu su poduzeća izložena jest kako izgraditi i zadržati određenu razinu uspješnosti poslovanja na promjenjivom tržištu i u hiper-dinamičnom poslovnom okruženju. Kolegij je podijeljen u dva dijela. U prvom se studenti upoznavaju s tendencijama i trendovima suvremenog menadžmenta, procesom strateškog upravljanja, strateškim alijansama, lancem vrijednosti, misijom i vizijom, socijalnom odgovornošću poduzeća te načelima i sustavom izrade kratkoročnog i dugoročnog business plana. Promjene načina planiranja i upravljanja, reflektiraju se na strategiju razvoja korporacije, reviziju organizacijske strukture i procesa te definiranje sustava odgovornosti. U drugom dijelu studenti će se detaljnije upoznati s pretpostavkama unutar poduzeća koje se moraju izanalizirati i ostvariti prije nego li se u skladu s zahtjevima tržišta, aktivnostima konkurencije i ocekivanjima kupaca započne sa implementacijom strategije tj. planiranjem i realizacijom promjena (Change Management). Zacrtavanje strateških ciljeva kompanije je ishodište pojedinačnih, operativnih ciljeva pa je naročit fokus dat na segmentaciju tržišta, identifikaciju konkurencije, vodenje strateških projekata, strateški marketing, preoblikovanje poslovnih procesa (Business Reengineering) i mjerenje industrijske privlačnosti odnosno poslovne snage poduzeća (SWOT analiza, KSF-kljucni faktori uspjeha, BCG, ADL i GE/McKINSEY portfolio matrice). (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33353>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/232/1>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/232/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33353>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12517/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12523/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance