[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/232/1>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/232/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33355/2008/100916>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33355/2008/100917>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33355/2008/100918>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33355/2008/100916>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33355/2008/100917>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33355/2008/100918>
sisvu:description Turistički resursi nekog područja (postojeće ili potencijalne turističke destinacije) određuju mgućnosti razvoja turizam tog područja, točnije strukturu turističkog destinacijskog proizvoda. Studenti se upoznaju s definicijom i klasifikacijom turističkih resurasa: temeljni resursi (potencijalne i realne turističke atrakcije), ostali izravni te neizravni turistički resursi. Putem teorijskog okvira, studenti se ciljano i funkcionalno upoznavaju s fenomenologijom turizma, osobito na temu turizam i okoliš, prostorni aspekt turističke destinacije, izračun prihvatnog kapaciteta i sl. Posebna pozornost se posvećuje potencijalnim i realnim turističstičkim atrakcijama, njihovoj funkcionalnoj klasifikaciji na 16 vrsta, njihovoj identifikaciji, evidenciji i vrednovanju (evaluaciji), korištenju i zaštiti od uništavanja ili neracionalnog korištenja. Naglašava se potreba vođenja dokumentacije turistističkih atrakcija (katastar i atlas). Za praktični rad se predstavljaju odgovarajuće metode i drugi instrumenti. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33355>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/232/1>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/232/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33355>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12518/4>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12524/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance