[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/232/1>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/232/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33362/2008/100897>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33362/2008/100898>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33362/2008/100899>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33362/2008/100900>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33362/2008/100901>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33362/2008/100902>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33362/2008/100897>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33362/2008/100898>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33362/2008/100899>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33362/2008/100900>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33362/2008/100901>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33362/2008/100902>
sisvu:description Znanje stranih jezika važan je aspekt rada u turizmu. Predavanja iz engleskog jezika usklađena su s tematikom ostalih kolegija. Nastava je prilagođena potrebama budućih menadžera u turizmu i uključuje jezik, komunikaciju i elemente kulture. Studenti ponavljaju, uče i vježbaju jezične strukutre, vještine i vokabular koji će im biti potreban za uspješnu poslovni i profesionalnu komunikaciju. Na drugoj godini obrađuju se slijedeće tematske cjeline: Tour operateri (Tour Operation ? planning and execution), Putničke agencije (Travel agents, Tickets, reservations and insurance, Guiding), Tipovi putnika (business vs. leisure traveller), Kongresni turizam (Conferences, conference facilities, conference equipment, planning a conference program), Pritužbe klijenata (Dealing with complaints), Tehnike pregovaranja (Business negotiation, Arranging and conducting meetings, Negotiation techniques, Types of contracts ), Osnove tehničkog komuniciranja, Turističke informacije (Tourist information), Tržište i marketing. Nastava se odvija u manjim grupama, sastavljenim prema znanju studenata. Studenti imaju pristup multimedijskom laboratoriju i softwareu za dodatno učenje jezika (u suradnji s Ergonet multimedijskim centrom). (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33362>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/232/1>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/232/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33362>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12517/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12523/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance