[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33557/2006/125569>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33557/2006/125570>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33557/2006/125569>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33557/2006/125570>
sisvu:description Metode istraživanja. Veličine, mjerne jedinice i dimenzije. Pogreške pri mjerenju. Gibanja. Kinematika translacija (veličine, jednoliko i jednoliko promjenjljivo gibanje po pravcu, slobodni pad). Hitac. Kružno gibanje. Sile u prirodi. Newtonovi aksiomi. Impuls i količina gibanja. Težina, trenje i otpor. Rad, energija i snaga. Dinamika rotacije. Osnovni zakon rotacije. Harmonijsko titranje. Matematičko i fizikalno njihalo. Rezonancija. Valovi. Pojave pri širenju valova. Zvuk i ultrazvuk. Intenzitet zvuka. Statika fluida. Tlak i mjerenje tlaka. Dinamika fluida. Primjena Bernoullijeve jednadžbe. Viskoznost. Površinska napetost. Kapilarnost. Toplina i temperatura. Mjerenje temperature. Toplinsko širenje čvrstih tijela i tekućina. Količina topline i specifična toplina. Jednadžba stanja idealnog plina. Rad pri promjeni stanja plina. Carnotov kružni proces. Prenošenje topline. Promjena agregatnog stanja. Proizvodnja vodene pare. Vlažni zrak. Mollierov hx dijagram. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33557>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33557>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12035/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance