[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/83/11>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33583/2007/109584>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33583/2007/109585>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33583/2007/47402>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33583/2007/109584>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33583/2007/109585>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33583/2007/47402>
sisvu:description Osnovne geometrijske krivulje i konstrukcije. Okomito projiciranje na parove ravnina (Mongeove projekcije), zakonitosti. Osnovni geometrijski elementi: točka, pravac, ravnina i njihovi međusobni odnosi. Projiciranje 2-dim (ravninskih) tvorevina. Položajni odnosi, posebni položaji (paralelizam, okomitost) prema ravninama projekcija, metrika. Dodatne projekcije. Rotacija ravnine. Zakonitosti koje se pri tome javljaju. Projiciranje 2-dim (ravninskih) objekata. Osnovni 3-dim (prostorni) odnosi, zadaće u 3-dim prostoru, projiciranje 3-dim objekata. Opće paralelno projiciranje, zakonitosti. Najčešće metode kosog 3-D projiciranja (aksonometrija), predočavanje objekata u 3-D. Ravninski presjeci osnovnih uglatih tijela i ploha (prizme, piramide, valjci, stošci, kugla) sa i bez uklanjanja presjeka. Normala plohe, tangenta u točki presjeka. Poznate zakonitosti koje se javljaju kod presjeka (perspektivna kolineacija i afinost). Računalna podrška uz korištenje odgovarajućih "grafičkih paketa" uključena je u prezentaciji i rješavanju edukativnih primjera u svim segmentima. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33583>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/83/11>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33583>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12660/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance