[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/83/11>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/83/21>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33588/2007/109594>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33588/2007/109595>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33588/2007/47757>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33588/2007/109594>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33588/2007/109595>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33588/2007/47757>
sisvu:description Kombinatorika. Pojam događaja i algebra događaja, vjerojatnost događaja, nezavisnost događaja, osnovna pravila vjerojatnosti. Pojam slučajne varijable, distribucije vjerojatnosti, funkcija gustoće vjerojatnosti i funkcija distribucije, karakteristične vrijednosti slučajne varijable. Binomna, Poissonova i geometrijska distribucija. Moivre-Laplaceov teorem, funkcija Laplacea. Normalna, uniformna, eksponencijalna i lognormalna distribucija. Dvodimenzionalne slučajne varijable i distribucije, marginalne i uvjetne distribucije, funkcije slučajnih varijabli, koreliranost i nezavisnost, regresija. Zakon velikih brojeva, centralni granični teorem. Populacija, slučajni uzorak i statistika, uzoračke distribucije; t, hi-kvadrat i F distribucija; točkasta i intervalna ocjena parametara i testiranje hipoteza; hi-kvadrat test, Kolmogorov-Smirnov test. Uvod u teoriju slučajnih procesa, lanci Markova, stacionarni procesi. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33588>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/83/11>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/83/21>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33588>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12661/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance