[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33621/2006/125573>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33621/2006/125574>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33621/2006/125573>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33621/2006/125574>
sisvu:description Uvod: Zadaci anatomije drva. Porijeklo drva u sistematici biljnog carstva. Komercijalno korištenje. Metode rada u anatomiji drva. Gruba građa drva. Struktura vaskularnog bilja: Osnovni dijelovi vaskularne biljke, primarni i sekundarni rast. Podrijetlo i razvoj stanica drva. Staničja. Kambij: organizacija stanica, veličine, načini diobe, vrijeme djelovanja, postakmbijski rast stanica. Stanica i stanična stijenka: veličina, oblik, dijelovi, dijeljenje, postanak stanične stijenke. Sastav i raspored tvari stijenki stanica drva. Submikroskopska građa i organizacija stanične stijenke. Skulpture stanične stijenke: jažice, perforacije završnih stijenki članaka traheja, spiralna zadebljanja i nazubljene stijenke, bradavičaste strukture i bradavičaste jažice. Makroskopska i mikroskopska građa drva četinjača: tipovi stanica i staničja, njihov raspored i oblik, korisna obilježja u identifikaciji drva četinjača, komparativna anatomija raznih vrsta drva četinjača. Makroskopska i mikroskopska građa drva listača: tipovi stanica i staničja, njihov raspored i oblik, korisna obilježja u identifikaciji drva listača. Komparativna anatomija raznih vrsta drva listača, vodič kroz ključ za prepoznavanje odabranih vrsta drva uz upotrebu povećala. Identifikacija drva: metode, granične mogućnosti, ključevi za identifikaciju. Varijacije građe drva unutar vrste i unutar stabla. Nepravilnosti građe drva: Reakcijsko drvo, kompresijske greške, lomna srž, usukanost žice, kvrge, lažni i prekinuti godovi. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33621>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33621>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12035/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance