[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33627/2006/125575>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33627/2006/125576>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33627/2006/125575>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33627/2006/125576>
sisvu:description Predmet se sastoji od dva dijela. U prvom dijelu daju se osnove statike krutih tijela i to: definicija sile i momenta, određivanje rezultante sustava sila, uvjeti ravnoteže tijela kao posljedica prvog aksioma mehanike, zamjena realne konstrukcije s proračunskim modelom, fenomenologija trenja, suho trenje, granično trenje, Coulombov zakon, analiza unutrašnjih sila kod štapova i konstrukcija Q, M, N dijagrama. U drugom dijelu kolegija obrađuju se osnove nauke o čvrstoći. Počinje s razlikom između krutog i deformabilnog čvrstog tijela i definicijom pojma naprezanja u točki koje zavisi od orijentacije presjeka na kojem se točka nalazi (tenzorska veličina). Definira se pojam deformacija te odnos naprezanje-deformacija u realnim materijalima (Hookeov zakon). Na osnovu mehaničkih ispitivanja definiraju se pojmovi proračunskog i dopuštenog naprezanja i koeficijenta sigurnosti za pojedinu vrstu materijala. Izvađaju se formule za određivanje naprezanja i deformacija u konstrukcijama opterećenim aksijalno, na smicanje, torziju i savijanje. Izvodi formula vrše se na razumljiv i logičan način uz jasno označene uvjete kada se mogu primijeniti na određeni tip konstrukcija. Proučavanje svakog tipa opterećenja ilustrirano je velikim brojem primjera. Također se pokazuje izračunavanje statičkih neodređenih problema kao kombinacija analize deformacija i statičkih uvjeta ravnoteže sila. Na kraju se daju elementi proračuna stabilnosti štapova (izvijanje). (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33627>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33627>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12036/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance