[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33628/2008/204395>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33628/2008/204396>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33628/2008/204395>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33628/2008/204396>
sisvu:description Osnovni botanički i dendrološki pojmovi važni za razumijevanje predmeta. Biološka svojstva, morfološka obilježja, broj vrsta i areal pojedinih rodova golosjemenjača i kritosjemenjača. Morfološka obilježja, areal, posebne značajke, te gospodarska i ekološka važnost pojedinih vrsta unutar tih rodova. Rodovi pripadaju porodicama: Pinaceae, Taxodiaceae, Taxaceae, Platanaceae, Ulmaceae, Moraceae, Juglandaceae, Fagaceae, Betulaceae, Tiliaceae, Salicaceae, Rosaceae, Fabaceae, Myrtaceae, Hippocastanaceae, Aceraceae, Simaroubaceae i Oleaceae. Predmetom su obuhvaćene gospodarski najvažnije autohtone i alohtone vrste drveća, a redoslijed predavanja je prema sistematici. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33628>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33628>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19470/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance