[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33629/2006/125579>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33629/2006/125580>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33629/2006/125579>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33629/2006/125580>
sisvu:description Upoznavanje s crtaćim programom AutoCAD. Upoznavanje s područjem crtanja, izbornicima i trakama s alatima te okvirima za dijalog. Mjerilo. Odabir mjernih jedinica. Namještanje veličine papira, granice crteža, postavljanje mjerila. Organiziranje crteža pomoću slojeva boja i vrsta linija. Upoznavanje s koordinatnim sustavom x,y crtaćeg programa AutoCAD ? WCS i UCS. Apsolutni i relativni koordinatni sustav. Unos polarnih koordinata. Ortogonalno crtanje i alati. Kretanje po crtežu, selektiranje. Način povezivanja naredbi za kretanje i modificiranje. U AutoCad-u crtanje jednostavnih linija, konstrukcijske linije, zrake. Naredbe za brisanje, kopiranje i pomicanje objekata. Podrezivanje, rastezanje i produljivanje objekata. Kreiranje teksta, stil, vrste, jednolinijski i višelinijski. Crtanje poligona i krivulja u AutoCAD-u. Standardi kotiranja. Elementi kote. Kotiranje paralelno, serijsko i kombinirano. Kotiranje polumjera, promjera, kugle. Pojednostavljenja kod kotiranja. Kotiranje u AutoCAD-u. Postavke Layaut-a, ispis crteža. Ortogonalna projekcija. Tlocrt, nacrt, bokocrt. Presjeci A-A, B-B, C-C. Djelomični presjeci. Prostorno projiciranje. Koordinatni sustav x,y,z za izometriju, dimetriju i kosu projekciju. Jedinice prikrate, pogledi. Prostorne projekcije osnovnih geometrijskih tijela zadanih ortogonalnom projekcijom. Izometrijsko crtanje jednostavnih i složenih tijela u AutoCAD-u. Centralna projekcija. Vidni stožac. Konstrukcija perspektive točke. Nedogled i horizont. Konstrukcija visine i prikrate perspektive. Konstrukcija perspektive jednostavnih geometrijskih tijela. Konstrukcija perspektive prostorije zadane nacrtom i tlocrtom. Prostoručni perspektivni crtež predmeta i prostorije s jednim ili dva nedogleda. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33629>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33629>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12036/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance