[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33630/2008/204399>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33630/2008/204400>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33630/2008/204399>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33630/2008/204400>
sisvu:description Podjela strojarstva i strojeva. Zakonite mjerne jedinice u DI-strojarstvu. Svojstva kovinskih materijala te načini ispitivanja mehaničkih svojstava. Kovinski materijali za gradnju DI-oruđa i proizvoda. Podjela tehničkoga željeza: čelik, ljevano željezo. Česti čelici u gradnji DI-alata i proizvoda. Toplinska i kemijsko toplinska obrada čelika. Laki i obojeni metali i njihova svojstva. Uporaba u gradnji DI-proizvoda. Konstrukcijska keramika, tvrdi metali, kompozitni materijali, metalne pjene, polimerni materijali - njihova svojstva i primjena. Trenje i podmazivanje DI-uređaja. Maziva. Kakvoća maziva. Uređaji za podmazivanje uljima i mastima. Tolerancije i dosjedi. Tolerancije oblika i položaja. Svojstva i kvaliteta obrađene površine. Elementi za spajanje. Nerastavljivi i rastavljivi spojevi. Elementi okretnoga gibanja. Osovine i vratila i njihovo oblikovanje. Rukavci. Ležaji klizni i kotrljajući. Spojke. Prijenos plosnatim, klinastim i zupčastim remenjem. Lančani prijenos. Tarni prijenosnici. Zupčani prijenosnici. Vrste i oblici, prijenosi, iskoristivost, podmazivanje, materijali za izradu zupčanika. Pužni prijenosnici. Cijevni vodovi. Elementi za regulaciju protoka i za regulaciju tlaka. Strojarske tehnologije u DI. Postupci zavarivanja i zavarivanju srodni postupci. Lemljenje. Ljepljenje kovina. Obrada kovina odvajanjem čestica i posebne obrade. Osnovni zakoni mehanike fluida. Hidraulički strojevi u DI. Sisaljke. Djelatne značajke turbopumpi. Hidraulični motori. Radijalni i aksijalni ventilaori. Zračni motori. Kompresori, i vrste kompresora u DI. Motori s unutarnjim izgaranjem. Parni kotlovi u DI. Toplinske pumpe. Vrste i karakteristike turbinskih postrojenja u DI pogonima. Primjena. Pregled energetskih problema drvne industrije. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33630>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33630>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19470/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance