[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33631/2005/124233>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33631/2005/124234>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33631/2005/124233>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33631/2005/124234>
sisvu:description Elektrotehnika i njena podjela, mjerne jedinice. Statički elektricitet: električno polje, indukcija kapacitet, pojave, zaštitne mjere. Vodiči, izolatori i poluvodiči. Električna struja i njeni učinci. Strujni krug: napon, otpor, vodljivost. Spajanje otpora i izvora. Energija i snaga električne struje i njihovo mjerenje. Električni akumulatori i galvanski članci. Elektromagnetizam: magnetsko polje električne struje, elektromagnetska indukcija, sile u magnetskom polju, princip elektromotora i transformatora. Izmjenična struja: nastanak i prikazivanje, efektivna vrijednost, otpori u krugu i Ohmov zakon za izmjeničnu struju, rezonancija, djelatna, prividna i jalova snaga, kompenzacija. Gubitci u krugu izmjenične struje: vrtloženje struje, premagnetiziranje, skin efekt, dielektrični gubici. Trofazni sustav izmjenične struje: postanak i prikazivanje, rotaciono polje, napon i spajanje, snaga i proračun vodova. Električni strojevi i transformatori: općenito, strojevi istosmjerne struje, elektromotorna sila i napon generatora, djelovanje istosmjernih motora (pokretanje, regulacija vrtnje, vrste). Transformatori.Sinkroni generatori. Asinkroni motori, kolektorski motori. Pretvarači. Grijanje, gubici, korisnost električnih strojeva. Mehanička zaštita. Električna rasvjeta. Elektronički pretvarači. Mjerenja električnih veličina u pogonu drvne industrije. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33631>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33631>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11868/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance