[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33632/2006/125585>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33632/2006/125697>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33632/2006/125585>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33632/2006/125697>
sisvu:description Upoznavanje s komercijalnim vrstama drveća. Dijelovi i oblik stabla. Čimbenici, tipovi i modifikacije stabla. Elementarni sastav drva i njihov utjecaj na svojstva drva. Građa drva kao čimbenik svojstava drva. Svojstva presjeka drva. Bijel i srž. Klasifikacija. Osržavanje. Teorije procesa osržavanja. Zona ranog i kasnog drva i učešće zone kasnog drva. Finoća drva. Boja i sjaj drva. Miris drva. Tekstura drva. Gustoća drvne tvari. Gustoća drva. Postupci određivanja gustoće drva. Čimbenici gustoće drva. Raspoređenost gustoće u drvu i drvetu. Vezanje vode na drvo. Slobodna i vezana voda u drvu. Postupci određivanja sadržaja vode u drvu. Stanja sadržaja vode drva. Raspoređenost sadržaja vode u drvu i proizvodima od drva. Gradient sadržaja vode u drvu. Adsorpcija i desorpcija. Higroskopska ravnoteža. Točka zasićenosti vlakanaca. Najveći sadržaj vode u drvu. Utezanje i bubrenje. Anizotropija utezanja i bubrenja. Dilatacija. Specifična toplina drva. Vodljivost topline u drvu. Ogrjevna snaga drva. Električna vodljivost drva. Dielektrična i piezoelektrična svojstva drva. Brzina i otpor zvuka u drvu. Prigušivanje i rezonancija zvuka o drvu. Raspored fizikalnih svojstava u drvetu. Različitost fizikalnih svojstava između stabala iste vrste drva. Uspoređivanje fizikalnih svojstava drva za domaće i strane komercijalne vrste drva. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33632>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33632>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12036/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance