[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33635/2008/212840>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33635/2008/212841>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33635/2008/212840>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33635/2008/212841>
sisvu:description Uvod u povijest zaštite drva, ulogu i značaj ostalih kolegija u zaštiti drva; značaj prirodne otpornost drva u zaštiti drva; abiološka i biološka razgradnja drva općenito; biološki uzročnici - morfologija, anatomija, fiziologija, ekologija, najznačajniji predstavnici; ksilofagni mikroorganizmi i sukcesija; bakterije; epiksilne gljive (uzročnici plijesni, promjene boje drva, gljive uzročnici meke i prave truleži); ksilofagni insekti- primarni, sekundarni, tercijarni i kvarterni (Coleoptera ? tvrdokrilci i Isoptera- termiti, istokrilci); marinski štetnici; primjeni fizikalnih i strukturnih svojstava drva glede kemijske zaštite drva (poroznost, permeabilnost, difuzija, srž, bijel); Podjele i primjena postupaka zaštite (preventivna i represivna, dubinska i površinska zaštita); beztlačni postupci (premazivanje, prskanje, potapanje; vruča-hladna kupka; difuzija; penetracija, absorpcija, adsorpcija); tlačni postupci (metode punih i praznih stanica, dvostruki vakuum;); sredstva za zaštitu drva (tekuća kemijska sredstva anorganskog, organskog i organo-mineralnog porijekla, plinovita sredstva); svojstva sredstava (vodoodbojnost, paropropusnost, absorpcija, adhezija); primjena sredstava (drvo na otvorenom prostoru u doticaju s tlom i iznad tla i zatvorenom prostoru, razredi opasnosti, penetracije i retencije). (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33635>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33635>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/20229/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance