[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33636/2008/212842>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33636/2008/212843>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33636/2008/212842>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33636/2008/212843>
sisvu:description Tipovi varijabli. Grafički prikazi. Tablice frekvencija. Mjere centralne tendencije. Mjere varijabilnosti. Položajne mjere. Empirijske distribucije. Osnove vjerojatnosti. Diskretna i kontinuirana slučajna varijabla. Binomna, normalna, i T distribucija. Metode uzorkovanja. Distribucija uzoraka. Točkovne i intervalne procjene. Intrvalne procjene očekivanja, proporcije i standardne devijacije. Statistička kontrola kvalitete. Kontrolni grafikoni. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33636>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33636>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/20229/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance