[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33641/2008/212853>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33641/2008/212854>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33641/2008/212853>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33641/2008/212854>
sisvu:description Uvod u pilansku obradbu drva. Povijesni razvoj oruđa i strojeva u pilanskoj obradbi drva. Značenje pilanske industrije. Pilanska sirovina. Osnovne karakteristike najznačajnijih domaćih vrsta drva. Osnove pridobivanja drva. Oblici pilanske sirovine. Izmjera trupaca i prostornog drva. Kvaliteta i greške drva na trupcima. Norme pilanskih trupaca. Pilanski proizvodi i drvni ostatak. Osnovne karakteristike pilanskih proizvoda. Greške pilanskih proizvoda. Izmjera pilanskih proizvoda. Nadmjere na dimenzije pilanskih proizvoda. Pilanski ostatak. Pilansko postrojenje. Glavni dijelovi pilanskog postrojenja. Drugi dijelovi pilanskog postrojenja. Oblik površine pilane. Smještaj pilanskog postrojenja. Veličina pilane. Kapacitet pilane. Pilanski strojevi. Okomite tračne pile trupčare i paralice. Druge vrste tračnih pila. Jarmače. Kružne pile. Iverači trupaca. Izbor i uvjeti rada primarnih pilanskih strojeva. Kriteriji izbora pilanskih strojeva. Značenje pilanskih strojeva za kvantitativno iskorištenje trupaca. Značenje pilanskih strojeva za kvalitativno iskorištenje trupaca. Kapacitet nekih pilanskih strojeva. Proizvodni i tehnološki procesi u pilani. Proizvodni tokovi i tehnološke karte obradbe pilanskih trupaca četinjača (jele i smreke). Proizvodni tokovi i tehnološke karte obradbe pilanskih trupaca listača. Kontinuitet pilanske proizvodnje. Načini piljenja trupaca i piljenica. Načini piljenja trupaca s obzirom na položaj raspiljka na poprečnom presjeku trupca. Načini piljenja trupaca s obzirom na položaj raspiljka u odnosu na os trupca. Obradba trupaca iveranjem. Ostali načini obradbe trupaca. Načini piljenja piljenica. Načini obradbe važnijih vrsta drva. Kriteriji uspješnosti pilanske obradbe trupaca. Iskorištenje u obliku piljenica. Kompleksno iskorištenje. Ostali pokazatelji uspješnosti pilanske obradbe. Iskorištenje u klasičnoj pilanskoj obradbi. Iskorištenje u namjenskoj pilanskoj obradbi. Činitelji iskorištenja trupaca. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33641>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33641>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/20231/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance