[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33642/2006/124255>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33642/2006/124256>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33642/2006/124255>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33642/2006/124256>
sisvu:description Općemto o adheziji i kvašenju površine drva ljepilom. Vrste ljepila za finalne proizvode. Materijal koji se lijepi. Mjerenje gustoće ljepila. Mjerenje viskoznosti ljepila. Mjerenje suhe tvari u ljepilu. Mjerenje pH vrijednosti ljepila. Mjerenje unutrašnjih naprezanja u spoju. Mjerenje otpornosti na visoke i niske temperature. Izradba proba za ispitivanje čvrstoće. Ispitivanje čvrstoće na smik. Ispitivanje čvrstoće na savijanje. Ispitivanje spojeva pri lijepljenju spužvi. Naprezanja u spoju. Trendovi i obilježja lijepljenih spojeva. Kvaliteta spoja. Trajnost spoja. Obilježja spoja pri različitoj vlažnosti, temperaturi, vremenskim utjecajima i opterećenjima. Tvorba slijepljenog spoja i osnovni parametri lijepljenja. Anatomija spoja. Tvorba spoja pri različitim postupcima. Lijepljenje finalnih proizvoda. Geometrija sljubnice. Svojstva spoja. Svojstva spoja ovisno o adherendu i adhezivu, te režimima lijepljenja i uvjetima tijekom uporabe. Postupci: Dužinsko lijepljenje drva. Širinsko lijepljenje drva. Debljinsko lijepljenje drva. Lijepljenje stolica. Lijepljenje korpusa. Oblaganje ploha i rubova furnirima, folijama i laminatima. Lijepljenje okvira i saćastih konstrukcija. Lijepljenje u proizvodnji ojastučenog pokućstva. Lijepljenje savijeno uslojenih elemenata. Snimanje procesa lijepljenja masivnog drva, procesa furniranja, procesa montažnog lijepljenja, procesa lijepljenja savijeno-uslojenih elemenata, procesa lijepljenja u proizvodnji ojastučenog namještaja. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33642>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33642>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11888/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance