[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33649/2007/124273>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33649/2007/142422>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33649/2007/124273>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33649/2007/142422>
sisvu:description Analiza sustava drvno-teholoških procesa. Osnovna znanja iz menadžmenta troškova. Povezanost sustava financijskog računovodstva sa menadžerskim računovodstvom troškova. Posebnosti proizvodnje proizvoda od drva. Sirovine i materijali na zalihi. Poluproizvodi na zalihi. Gotovi proizvodi na zalihi. Pokazatelji uspješnosti poslovanja. Pojam planiranja. Svrha i zadaci planiranja proizvodnje. Sadržaj i struktura plana poslovanja i proizvodnje. Korištenje i kontrola plana. Temeljne odrednice financijskog računovodstva. Bilanca. Račun dobiti i gubitka. Novčani tijek. Menadžment troškova. Pristup menadžmentu troškova. Troškovi u poslovnom odlučivanju. Tradicionalna, ciljana, statična i aktivna koncepcija menadžmenta troškova. Modeli menadžmenta troškova proizvodnje u preradi drva i proizvodnji namještaja. Troškovi. Pojmovno određivanje troškova. Podjela troškova. Specifični troškovi u preradi drva i proizvodnji namještaja. Studij slučajeva. Kalkulacije proizvoda i usluga. Podjela kalkulacija u pojedinim tipovima proizvodnje u preradi drva i proizvodnji namještaja. Suprotnost koncepcija. Apsorpcijski pristup troškovima nasuprot marginalnom pristupu i bruto dobit nasuprot kontribucijskoj marži sa studijem slučajeva u preradi drva i proizvodnji namještaja. Integralni menadžerski model vođenja proizvodnje specifičan za preradu drva i proizvodnju namještaja s naglaskom na planiranje, lansiranje i obračun troškova proizvodnje. Obračun troškova po procesima i radnim nalozima. Obuhvat i evidencija troškova rada i troškova materijala u obračunu po procesima i radnim nalozima. Izračunavanje stvarne cijene koštanja. Pojam i faze izrade proizvodnog izvještaja. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33649>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33649>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11890/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance