[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/233/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33763/2008/243979>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33763/2008/243980>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33763/2008/243979>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33763/2008/243980>
sisvu:description Vrste naprezanja. Statička i dinamička opterećenja. Karakteristike materijala. Dopuštena naprezanja. Mogućnosti povećanja dinamičke čvrstoće. Toplinska naprezanja. Kriteriji za određivanje izmjera konstrukcijskih dijelova. Proces konstruiranja. Vrste konstrukcija. Računarska podrška pri konstruiranju. Zahtjevi kojima konstrukcija teba udovoljavati: tehnički zahtjevi, zahtjevi ekonomičnosti i zahtjevi tržišta. Načela ispravnog konstruiranja: načelo jednoznačnosti, načelo jednostavnosti, načelo sigurnosti, načela ispravnog provođenja sile, načelo podjele zadatka, načelo samopomoći. Pravila za ispravno konstruiranje. Izbor materijala. Toplinske deformacije, puzanje i relaksacija. Zaštita okoliša. Održavanje. Sprečavanje habanja i trenja. Sprečavanje korozije. Minimiziranje mase. Recikliranje. Ergonomski ispravno konstruiranje. Smjernice za ispravno oblikovanje konstrukcija. Ispravno oblikovanje u odnosi prema izmjenjivosti. Ispravno oblikovanje u odnosu na transport. Ispravno oblikovanje odljevaka. Ispravno oblikovanje zavarenih konstrukcija. Ispravno oblikovanje otkivaka. Ispravno oblikovanje dijelova obrađenih odvajanjem čestica. Ispravno oblikovanje limenih dijelova. Ispravno oblikovanje u odnosu na montažu. Proračun i konstrukcijska razrada određenog sklopa uz primjenu 2D i 3D softvera. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33763>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/233/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33763>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/22642/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance