[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/233/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33764/2006/138798>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33764/2006/244027>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33764/2006/138798>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33764/2006/244027>
sisvu:description Uvod u kolegij ekonomika poslovanja s upoznavanjem osnovnih pojmova poduzetnik i poduzetništvo, poduzeće - trgovačko društvo, organizacija poduzeća, faktori oblikovanja organizacije, organizacijska struktura, menadžment - menadžer - funkcije - razine, načela poslovanja, financiranje i investicije, dugoročno i kratkoročno financiranje, ocjena i izbor investicijskog projekta, faktori proizvodnje, dugotrajna imovina, kratkotrajna imovina, materijalno poslovanje, proizvodnja, teorija troškova, poslovni rezultat, uspješnost i mjerila uspješnosti poslovanja. Poslovna politika, metode i tehnike odlučivanja. Efekti poslovanja. Novostvorena vrijednost. Mjerenje financijskog učinka. Nefinancijsko mjerenje. Motrišta za mjerenje - financijsko, tržišno, unutarnje, inovativno. Procjena rizika - definiranje, praćenje, analiziranje, mjerenje i upravljanje rizikom. Vrste rizika - politički, ekonomski i tržišni rizik. Nefinancijsko mjerenje. Etička mjerila. Vježbe su auditorne. Prikaz organizacije poslovnih sistema. Vježbanje određivanja vrijednosti poslova. Kalkulacija cijene koštanja. Izrada poslovnog plana za odabrani projekt. Izračunavanje praga rentabilnosti. Izrada Projektnog zadatka. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33764>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/233/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33764>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11535/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance