[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33853/2007/135495>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33853/2007/135496>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33853/2007/135497>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33853/2007/135498>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33853/2007/135495>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33853/2007/135496>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33853/2007/135497>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33853/2007/135498>
sisvu:description U prvom dijelu predmeta studenti se detaljnije upoznaju s građom litosfere, s mineralima te njihovim kristalografskim, fizikalnim i kemijskim svojstvima. Također se objašnjava građa i osnovna sistematika petrogenih minerala (silikata i nesilikata). U nastavku se razmatra koncept stijene kao asocijacije petrogenih minerala te postanak različitih vrsta stijena (magmatskih, metamorfnih i sedimentnih), njihovi oblici pojavljivanja u prirodi kao i njihova građa (strukture i teksture). Za svaku skupinu stijena iznosi se i osnovna sistematika. Petrografski dio predmeta zaključuje se procesima trošenja stijena i nastajanja tala kao osnova za lakše usvajanje gradiva iz pedoloških kolegija te definiranjem pojavnih oblika stijena u litosferi. Nakon petrologije, predaju se temeljna znanja iz geologije potrebna za razumijevanje: unutrašnjih i vanjskih, fizičkih i kemijskih procesa, koji utječu na geološku građu terena, oblikovanje reljefa, trošenje stijena i stvaranje tala, režim površinskih i podzemnih voda, formiranje morfoloških oblika u kršu, klizanja zemljišta, te uloge geologije u zaštiti okoliša, u eksploataciji ležišta mineralnih sirovina, te zaštiti podzemnih voda i izvora. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33853>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33853>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/13836/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance