[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33856/2006/125716>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33856/2006/125717>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33856/2006/125718>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33856/2006/125719>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33856/2006/125720>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33856/2006/125721>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33856/2006/125716>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33856/2006/125717>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33856/2006/125718>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33856/2006/125719>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33856/2006/125720>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33856/2006/125721>
sisvu:description Uvod ? povijest i podjela botanike. Anatomija bilja, mikroskopiranje. Osnovna svojstva i građa biljne stanice. Vrste staničja koje izgrađuju biljno tijelo i njihove značajke. Anatomska građa vegetativnih biljnih organa, osnovni tipovi listova, otpadanje listova, građa monokotilske i dikotilsko-gimnospermske stabljike. Anatomska građa drva, anatomska građa kore, anatomska građa korijena. Filogenetski razvoj stele. Povijesni razvoj sistematike bilja, metode filogenetske sistematike, sistematske jedinice (taksoni), taksonomija i nomenklatura biljaka. Sistematska razdioba živoga svijeta i osnovne značajke pojedinih skupina ? Virota, Procaryota, Bacteriobiota, Eucaryota, Vegetabilia. Opće značajke biljaka, razmnožavanje biljaka. Opće značajke gljiva i njihova uloga u ekosustavu. Morfološka i anatomska građa gljiva. Razmnožavanje gljiva, prehrana gljiva. Sistematska razdioba pravih gljiva i osnovne značajke pojedinih skupina: Archimycotina, Siphonomycotina - Oomycetes, Zygomycetes. Septomycotina: Ascomycetes - Protoascomycetidae, Plectomycetidae, Discomycetidae, Basidiomycetes - Phragmobasidiomycetidae, Holobasidiomycetidae. Sistematska razdioba biljaka i osnovne značajke pojedinih skupina: Rhyniophyta, Bryophyta - mahovine, Lycopodiophyta - crvotočine, Equsetophyta - preslice, Polypodiophyta - paprati. Sistematska razdioba i osnovne značajke pojedinih skupina golosjemenjača. Ontogenetski razvoj četinjača. Kritosjemenjače, morfološka građa kritosjemenjača, građa vegetativnih organa - korijen, stabljika, list. Građa rasplodnih organa - cvijet, sjemenka, plod. Ontogentski razvoj kritosjemenjača. Sistematska razdioba kritosjemenjača i osnovne značajke pojedinih porodica. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33856>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33856>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12004/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance