[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33857/2008/204573>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33857/2008/204574>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33857/2008/204575>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33857/2008/204573>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33857/2008/204574>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33857/2008/204575>
sisvu:description Osnovni termini u biometrici (opažanja, populacija). Deskriptivna statistika (parametri i varijable, izrada distribucija, frekvencija, mjere centralne tendencije i mjere rasipanja). Pogreške razvrstavanja podataka u klase. Teorijske distribucije (Binomna, Poissonova, Normalna distribucija). Asimetrija i spljoštenost unimodalne distribucije, Čebišev teorem Teorija uzoraka (Zakon velikog broja, Central limit teorem, Zakon gomilanja pogrešaka). Granice pouzdanosti. Intenzitet uzimanja uzoraka. Plan uzoraka i tipovi uzoraka. Metode simuliranja (Monte Carlo metode, simuliranje opažanja kontinuirane varijable). Ispitivanje hipoteza i odlučivanje. Parametarski testovi. Neparametarski testovi. Osnovi planiranja pokusa u šumarstvu. Izbor plana pokusa. Slučajni raspored. Uravnoteženi slučajni raspored. Latinski kvadrat. Broj opažanja. Eksperimentalna pogreška. Problem izgubljenih jedinica. Analiza varijance (jednostruka i dvostruka kvalifikacija). Regresijska analiza. Krivolinijska regresija. Korelacija. Vremenski nizovi i indeksni brojevi. Osnovni pojmovi geostatistike. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33857>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33857>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19482/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance