[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33858/2008/204576>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33858/2008/204577>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33858/2008/204578>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33858/2008/204579>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33858/2008/208508>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33858/2008/208509>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33858/2008/204576>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33858/2008/204577>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33858/2008/204578>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33858/2008/204579>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33858/2008/208508>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33858/2008/208509>
sisvu:description Nastavni program iz predmeta Pedologija realizira se kroz predavanja, vježbe i terensku nastavu. Nastavni program iz predavanja može se podijeliti na 5 dijelova. U prvom, uvodnom dijelu studnte se upoznaje s predmetom i zadacima pedologije, razvojem pedologije te specifičnostima tla različitih ekosustava. U drugom dijelu obrađuje se nastanak tla u prirodi. Ovdje se u općem kontekstu govori o pedogenetskim procesima. Pri tomu se obrađuju izvori mineralne sastavnice tla ? trošenje stijena i minerala i svojstva produkata trošenja ? pretvorbe. Posebno se obrađuju organizmi kao izvor organske tvari tla i njeni razgraditelji, te produkti razgradnje ? pretvorbe i kruženja tvari u sustavu tlo-biljka. U trećem dijelu obrađuju se svojstva tla kao anizotropnog i polidisperznog prirodnog tijela: fizička građa; sorpcijske značajke; fizički aspekt vode u tlu; toplinska svojstva tla te kemijski aspekt vode u tlu ? otopina tla. U četvrtom dijelu, nakon što su studenti stekli osnovne, opće, spoznaje o tlu govori se o procesima migracije u tlu, specifičnim pedogenetskim procesima, pedogenetskim čimbenicima, evoluciji tla i morfologiji profila tla. U petom dijelu obrađuje se klasifikacija tla i daje pregled svojstava glavnih taksonomskih jedinica. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33858>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33858>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19482/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance