[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33861/2006/126261>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33861/2006/126264>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33861/2006/126265>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33861/2006/126266>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33861/2006/126261>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33861/2006/126264>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33861/2006/126265>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33861/2006/126266>
sisvu:description Uvod. Mjere i mjerni sustavi. Pogreške mjerenja (preciznost, točnost, pristranost, signifikantne znamenke). Prikazivanje mjernih podataka. Izmjera stabla. Promjer, prsni promjer, opseg. Izmjera krošnje. Mjerenje visina, visinomjeri (Blume-Leiss, Haga, Bitterlichov zrcalni relaskop (standardni, CP). Vertex, Laserski). Procjena površine presjeka stabla. Bitterlichova temeljnica. Volumen stabla. Metoda sekcioniranja. Volumen ogrjeva i drva za kemijsku preradu. Određivanje volumena stabla na panju. Oblični broj i kvocijent oblika. Bitterlichova metoda. Metoda kumulativnih visina. Grosenbaughova metoda (3P-metoda). Tablice volumena stabla (konstrukcija i primjena). Volumen kore. Težina stabla i njegovih dijelova. Rast i prirast stabla (visinski, debljinski, plošni, volumni, promjena obličnoga broja, prirast kore). Postotak prirasta. Totalna analiza. Dendrokronologija i dendrokronološke metode. Odnosi svih parametara stabla u sastojini. Prrirasnoprihodne tablice. Jednoulazne tablice. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33861>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33861>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11877/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance