[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33863/2008/208389>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33863/2008/208390>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33863/2008/208391>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33863/2008/208392>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33863/2008/208512>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33863/2008/208389>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33863/2008/208390>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33863/2008/208391>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33863/2008/208392>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33863/2008/208512>
sisvu:description Lovno gospodarenje kao sportska, rekreativna i gospodarska djelatnost. Upoznavanje sa vrstama divljači započinje njenim razvrstavanjem na znanstvenoj, zakonskoj i lovačkoj osnovi. Potom se detaljno morfološki i biološki obrađuje svaka pojedina vrsta divljači. Načini uzgoja divljači kao što su prirodni uzgoj, uzgoj u ograđenom prostoru i kombinirani uzgoj. Bolesti i zaštita divljači daje pregled zaraznih, nezaraznih, nametničkih i bolesti umjetnog uzgoja. Uređenje lovišta, osnovni faktori lovišta, izrada katastra lovišta, utvrđivanje lovnoproduktivnih površina za gospodarski značajne vrste divljači, bonitiranje lovišta za krupni i sitnu divljač, utvrđivanje kapacitata lovišta za divljač te način utvrđivanja brojnog stanja divljači. Tehničko uređenje lovišta odnosi se na upoznavanje lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata. Lovljenje divljači, načini lova, pravila ponašanja u lovu i lovački običaji. Lovačko oružje, puške risanice i sačmarice, njihovim dijelovima, načinom funkcioniranja, pravilno rukovanje i održavanje oružja. Sreljivo za puške risanice i sačmarice, lovna balistika. Lovna kinologija, povijesni razvoj psa, podjela lovačkih pasa, radne osobine i metode odgoja i obuke pasa. Domaći i međunarodni propisi. Lovnogospodarska osnova kao dokument na temelju kojeg se gospodari lovištem. Vježbe se održavaju u dvorani, kabinetu i laboratoriju. Terenska nastava: Organizacija i provođenje lova te Uređenje lovišta i prebrojavanje divljači (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33863>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33863>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19802/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance