[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33864/2008/208394>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33864/2008/208395>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33864/2008/208513>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33864/2008/208394>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33864/2008/208395>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33864/2008/208513>
sisvu:description Uvod. Značenje fiziologije bilja. Šumsko bilje Uvod u metabolizam mijene tvari i energije. Kemijski sastav biljnoga tijela. Enzimi. Voda i biljne stanice. Primanje, provođenje i izlučivanje vode u biljci. Mineralna ishrana biljaka - primanje i dostupnost mineralnih tvari, uloga mineralnih hranjivih elemenata, mikoriza. Asimilacija mineralnih tvari. Prijenos otopljenih tvari. Kemoautotrofija, fotoautotropija, struktura fotosintetskog aparata, fotosintetske reakcije, utjecaj okolišnih čimbenika na fotosintezu, heterotrofna prehrana. Stanično disanje - aerobno, anaerobno. Disanje čitave biljke. Regulacija stanične izmjene tvari. Rast, diferencijacija, starenje, otpadanje organa. Biljni hormoni, auksini, giberelini, citokinini, apscizini i ostale fiziološki aktivne tvari. Djelovanje temperature na rast i razvoj drvenastih biljaka, dormantnost pupova, dormantnost sjemenki, dormantnost embrija. Djelovanje svjetlosti na rast i razvoj drvenastih biljaka, fitokromi, fotomorfogeneza, kontrola cvjetanja. Fiziologija oplodnje, procesi od oplodnje do zrelosti ploda, klijanje sjemena. Plodonošenje šumskoga drveća. Površinska zaštita biljke i obrambene tvari. Fiziologija stresa, otpornost drvenastih biljaka prema niskim i visokim temperaturama, otpornost drvenastih biljaka prema suši, otpornost drvenastih biljaka prema pH vrijednostima tla. Manjak kisika u tlu, onečiščenje vode, tla i zraka, otpornost drvenastih biljaka prema bolestima. Fiziologija gibanja, pasivna gibanja, gibanja organa, slobodna lokomotorna gibanja, gibanja u stanici, fizikalna gibanja (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33864>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33864>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19802/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance