[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33865/2008/201354>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33865/2008/208398>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33865/2008/201354>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33865/2008/208398>
sisvu:description Studenti se upoznaju sa razmnožavanjem i nasljednošću, funkcijom staničnih organela, kariotipom, morfologijom i strukturom kromosoma. Dioba stanica (mitoza, mejoza), struktura DNK, lokusi, heterozigotnost i homozigotnost, dominantnost i recesivnost gena, mutacije (genske, kromosomske, aneuploidi, poliploidi), inducirane mutacije, geni i njihova promjenjivost, genska ekspresija, embrionalna diferencijacija stanica, citoplazmatske komponente nasljeđa, osnove molekularne strukture i funkcije gena, interakcije gena, mutacije, odabrane metode i tehnike iz područja molekularne genetike i njihova primjena u šumarstvu, tehnike identifikacije DNK biljega, rekombinacije i varijabilnost svojstava, nasljeđivanje kvalitativnih svojstava, Mendelova pravila nasljeđivanja, tumačenje nasljeđivanja kvantitativnih svojstava, aditivni i neaditivni tip nasljeđivanja, primjeri kod šumskog drveća, heterozis, analiza lokusa za kvantitativna svojstva (QTL), geni i njihova promjenjivost, genska ekspresija, embrionalna diferencijacija stanica, citoplazmatska komponenta nasljeđa. Obrađuju se parametri varijabilnosti kvantitativnih svojstava, tipovi i primjeri nasljeđivanja kvantitativnih svojstava kod šumskog drveća, pojava heterozisa i transgresije. Nasljeđivanje spola, species i genus hibridi, seksualna inkompatibilnost kod šumskog drveća. Studenti se upoznaju sa pojavama modifikacija, fenotipskom stabilnošću, adaptabilnošću i interakcijom genotip-okolina, te sa nasljednosti i fenotipskom sličnošću između srodnika kod šumskog drveća, Populacijska genetika, struktura populacije, promjene frekvencije gena (migracija, mutacija, selekcija). Obrađuje se Hardy-Weinbergov zakon ravnoteže u populacijama, genetski drift i testiranje eksperimentalnih podataka u populacijama šumskog drveća. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33865>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33865>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19802/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance