[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33867/2008/208401>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33867/2008/208402>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33867/2008/208403>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33867/2008/208404>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33867/2008/208401>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33867/2008/208402>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33867/2008/208403>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33867/2008/208404>
sisvu:description Studenti se tijekom slušanja predmeta kao i rada na vježbama upoznaju s osnovnim zadacima šumskog sjemenarstva, šumskog rasadničarstva kao i podizanjem plantaža drveća i grmlja. U području šumskog sjemenarstva studenti se upoznavaju s građom šumskog sjemena, tipovima šumskog sjemena, kemijskim sastavom, fiziološkim preduvjetima za plodonošenje, sakupljanje i rukovanje s sjemnom, doradom, ispitivanjem kvalitete sjemena. U posebnom dijelu obradilo bi se sjeme glavnih šumskih rodova, s stajališta građe, plodonošenja, sakupljnja, morfoloških karakteristika, čuvanja i dr. U području šumskog rasadničarstva posebna pozornost bi se posvetila izboru staništa za osnivanja šumskih rasadnika, načini proizvodnje biljaka (generativno, vegetativno), načini uzgoja sadnica (golog korjene, kontejnerske sadnice), osnove obrade tla i prihrane (vrste gnojiva), vađenje i pakiranje sadnica, otpreme, zakonseke regulative i menagement u rasadničarstvu. U posebnom dijelu obradila bi se rasadnička proizvodnja glavnih vrsta šumskog drveća. U području pošumljavnje i podizanje šumskih plantaža osvrnuli bi se na povjest pošumljavnja u Hrvatskoj i u svijetu, razlozi za podizanje plantaža kao i svijetski trendovi, prednosi i mane plantaža, izbor vrsta kod pošumljivanja, broj biljaka i gustoća, načini podizanja, vrijeme sadnje, kontrola korova, njege, obrezivnje grana i ophodnja, rotacija vrsta, podizanje plantaža za specijalnu namjenu (biomasu, vjetrozaštitini pojasevi, božićna drvca i se.) (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33867>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33867>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19803/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance