[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33868/2008/208135>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33868/2008/208141>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33868/2008/208209>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33868/2008/208213>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33868/2008/208405>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33868/2008/208135>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33868/2008/208141>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33868/2008/208209>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33868/2008/208213>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33868/2008/208405>
sisvu:description Definicija i zadaće fitocenologije. Razvoj nauke o vegetaciji u Europi i u nas. Šuma kao fitocenoza, odnosno biocenoza. Pojam biogeocenoze ili ekosustava. Prirodne sastojine. Analitička obrada i sintetska razrada. Statistička obrada podataka. Sinekologija tj. odnos šumskih zajednica spram klime, tla, reljefa i biotskih čimbenika. Sindinamika. Progresivna i regresivna sukcesija. Razvojne faze i stadiji. Degradacijska stanja. Sinkronologija i sinhorologija. Areali šumskih zajednica naše zemlje. Prostorni raspored i zonacija biljnih zajednica. Kartiranje šumske vegetacije. Sistematika. Opći pregled fitogeografske raščlanjenosti šumske vegetacije. Opći pregled šumskih zajednica nizina, brežuljaka, gora i planina. Opći pregled šumskih zajednica mediteranske regije. Predmet se temelji na klasičnim postavkama Braun-Blanquetove škole, ali se koristi i najnovijim spoznajama i tehnološkim pomagalima. Sastoji se od predavanja i vježbi uz uporabu suvremenih nastavnih pomagala te terenskoga dijela nastave u konkretnim šumskim ekosustavima. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33868>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33868>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19803/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance