[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33869/2006/127024>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33869/2006/127025>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33869/2006/127026>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33869/2006/127027>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33869/2006/127028>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33869/2006/127029>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33869/2006/127030>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33869/2006/127024>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33869/2006/127025>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33869/2006/127026>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33869/2006/127027>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33869/2006/127028>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33869/2006/127029>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33869/2006/127030>
sisvu:description Predmet ekologija šuma obuhvaća teorijske osnove ekologije šuma kao znanstvene discipline, povjesni prikaz razvoja ekologije šuma i povezanost s drugim disciplinama, pojam i funkcioniranje šumskih ekosustava, ekološke i biološke odnose u glavnim šumskim ekosustavima, glavne utjecaje na stabilnost i propadanje šumskih ekosustava, protok energije i hranjiva, rasprostranjenost šumskih ekosustava, stanje i odnose ekoloških čimbenika u šumskim ekosustavima, opis svjetla kao ekološkog čimbenika, odnose šumskog drveća prema svjetlu, prikaz temperature kao ekološkog čimbenika, odnose šumskog drveća prema temperaturi, prikaz vode kao ekološkog čimbenika, odnose šumskog drveća prema vodi, utjecaj vode na razvoj šuma, kemijske i mehaničke čimbenike, onečišćenje vode i tla, utjecaj vjetra i oborina na razvoj šumskog drveća, pojam i prikaz klime, klimatske elemente i pojave, utjecaj klime na razvoj šumskog drveća, promjenu klime, mikroklimu, tlo kao ekološki čimbenik i promjene u tlu, reljef i utjecaj reljefa na razvoj šumskog drveća, biotske čimbenike u šumskim ekosustavima, zoocenoze i mikrobiocenoze kao čimbenike stabilnosti, biomasu stabla i sastojine, fenologiju šumskog drveća, zakorjenjivanje šumskog drveća, općekorisne funkcije šuma, ekološke odnose u prašumama. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33869>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33869>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11878/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance