[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33870/2008/208412>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33870/2008/208413>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33870/2008/208414>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33870/2008/208415>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33870/2008/208412>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33870/2008/208413>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33870/2008/208414>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33870/2008/208415>
sisvu:description Polaznici se upoznaju sa ekološki najznačajnijom grupom šumskih životinja ? kukcima. Brojnost vrsta, veličina lokalnih populacija, zastupljenost u svim ekološkim nišama u šumi i oko nje te mnogostruki utjecaj na ekološku ravnotežu i energetske tokove u šumskom ekosustavu temeljni su argumenti za potrebu boljeg poznavanja kukaca u kontekstu šume i šumarske proizvodnje. Zadatak predmeta je da se usvoje temeljna znanja iz taksonomije, biologije, fiziologije, ekologije i etologije šumskih vrsta kukaca. Unutar navedenih znanstvenih disciplina didaktički se obrađuju tek oni segmenti koji danas predstavljaju temelj za primjenu brojnih ekološki prihvatljivih principa nadzora i suzbijanja kukaca u šumarstvu. Također, uz pregledan uvid u cjelokupnu šumsku entomofaunu naglasak je na 12 najvažnijih vrsta (grupa) štetnika koji su obuhvaćeni sustavom monitoringa na površini cjelokupne Hrvatske i protiv kojih se poduzimaju mjere zaštite. Usvojena znanja iz ovog predmeta preduvjet su za praćenje nastave iz predmeta "Osnove zaštite šuma" u 6. semestru, predmetima "Fitofarmacija u šumarstvu" i "Gradacije i monitoring šumskih kukaca" u 9. semestru i predmeta "Integrirana zaštita šuma" u posljednjem semestru istog studijskog programa. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33870>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33870>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19803/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance