[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33872/2007/127040>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33872/2007/127042>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33872/2007/127043>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33872/2007/127044>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33872/2007/127040>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33872/2007/127042>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33872/2007/127043>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33872/2007/127044>
sisvu:description Sadržaj predmeta obuhvaća četiri cjeline: morfologiju šuma, njegu šuma, pomlađivanje šuma, osnovni gospodarski oblici šuma. Prva cjelina obuhvaća: pojam uzgajanja šuma; pregled literature; značenje uzgajanja šuma s obzirom na gospodarske, ekološke i socijalne koristi od šuma; uzgajanje šuma i ostale znanstvene discipline; pristupi uzgajanju šuma; značajke i povijest ?Zagrebačke škole uzgajanja šuma?; mjesto i uloga uzgajanja šuma u šumarskoj znanosti i praksi; pojam šume; šuma kao tip vegetacije; rasprostranjenost šuma; šumski rub; granica šume; produkcija šume; postanak i dinamika šume; geneza i morfologija degradacijskih oblika šume; pionirske, prijelazne i konačne vrste drveća; pojam i elementi šumske sastojine; vodoravna i okomita struktura šumske sastojine; odnosi stabala u sastojini; izmjena vrsta drveća u sastojini; glavne i sporedne vrste drveća; sastojinski oblik; uzgojni oblik; razvojni stadiji sastojine; dinamika strukture sastojine. Druga cjelina obuhvaća: pojam i cilj njege šuma; biološki, ekološki i šumskogospodarski karakter njege šuma; unutarvrsna i međuvrsna konkurencija; biološki odnosi i prirodno izlučivanje stabala tijekom razvoja sastojine; klasifikacija stabala u sastojini; klasifikacija šumskouzgojnih postupaka njege; njega pod zastorom krošanja; postupci s tlom; postupci zaštite mladoga naraštaja; popunjavanje nedovoljno pomlađenih površina; njega pomlatka nakon dovršnog sjeka; čišćenje sastojine; metode njege čišćenjem, racionalizacija njege čišćenjem, utjecaj njege čišćenjem; pojam i svrha prorjeđivanja sastojine; pregled metoda prorjeđivanja; prorjeđivanje sastojina u nas danas ? ciljevi, intenzitet, volumen, metoda i turnus prorjede; utjecaj i efekt prorjeda; ostali postupci njege šuma; njega u prebornoj sastojini; njega u panjači; primjena mehanizacije i kemijskih sredstava u njezi šuma; planiranje, organizacija i izvedba njege šuma; izvedba njege po vrstama šumskih sastojina u nas. Treća cjelina obuhvaća: pojam pomlađivanja; vrste pomlađivanja; pomladna površina; početak i trajanje p (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33872>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33872>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11879/5>
rdf:type univ-ont:CourseInstance