[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33873/2007/127045>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33873/2007/127046>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33873/2007/127047>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33873/2007/127048>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33873/2007/127045>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33873/2007/127046>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33873/2007/127047>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33873/2007/127048>
sisvu:description U okviru predmeta su obuhvaćene sljedeće tematske cjeline: Pregled povijesnog razvoja uređivanja šuma. Definiranje značaja i uloge šuma i uređivanja šuma. Elementi i pojmovi gospodarenja šumama: elementi strukture sastojina, oblici gospodarenja, izbor oblika gospodarenja. Potrajnost prihoda (načelo trajnosti i kontinuiteta prihoda). Definiranje normaliteta (pomoću površine, drvne zalihe, broja stabala). Izračunavanje normalne drvne zalihe u visokim regularnim šumama. Izračunavanje normalne drvne zalihe u prebornim šumama. Vrijeme kao element planiranja u šumarstvu. Zrelost i vrste zrelosti. Izbor ophodnje. Utvrđivanje dimenzije zrelosti i dobi sječe. Prostorno uređivanje šuma. Kategorije prostorne razdiobe šuma. Razdioba šuma na gospodarske jedinice. Unutarnja razdioba šuma. Etat. Etat u regularnim šumama. Etat u prebornim šumama. Plan gospodarenja (Osnova gosp., Uređ. elaborat). Metode uređivanja visokih regularnih šuma: površinske metode, metode po drvnoj zalihi i prirastu, kombinirane metode. Metode uređivanja prebornih šuma: metode po broju stabala, metode po temeljnici, metode po drvnoj zalihi, metode po drvnoj zalihi i prirastu, metode tečajnog prirasta, metode normala, metode temeljene na simulacijskim modelima. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33873>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33873>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11879/5>
rdf:type univ-ont:CourseInstance