[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33875/2008/208449>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33875/2008/208450>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33875/2008/208451>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33875/2008/208453>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33875/2008/208519>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33875/2008/208520>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33875/2008/208449>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33875/2008/208450>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33875/2008/208451>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33875/2008/208453>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33875/2008/208519>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33875/2008/208520>
sisvu:description Studenti se upoznaju s razvojem, osnovama i razredbom najznačajnijih šumskih strojeva za mehaniziranje radova u šumarstvu; principima njihove gradnje i njihovim najvažnijim energijskim i ekološkim značajkama. U prvome se dijelu nastave predaju poglavlja s temeljnim znanjima o mjerenju, mjernim veličinama, mjernim sustavima, materijalima za gradnju šumskih strojeva i njihovim svojstvima te izabrana poglavlja iz tehničke termodinamike, tehničke hidromehanike i tehničke elektrotehnike. Nakon upoznavanja sa sastavnicama šumskih strojeva, njihovim pogonskim uređajima (motorima) nastavom je obuhvaćen pregled pojedine grupe strojeva kao što su sredstva za sječu i izradu (motornrne pile lančanice), oprema mehaniziranog utovara i istovara (šumske dizalice, šumska vitla), specijalna šumska vozila (adaptirani poljoprivredni traktori, skideri, forvarderi, šumske kamionske kompozicije), strojeve za gradnju šumskih prometnica te strojevi za mehaniziranje rasadničarske proizvodnje, zaštitu šuma, i uzgojnih radova u sastojini. Gradnju šumskih strojeva upoznaju na terenskoj nastavi u tvornici skidera, a rad nekih šumskih strojeva na jednom kompleksnom šumskom radilištu. Nastava se odvija putom predavanja, računskih i mjernih vježbi, seminara i terenske nastave na kojoj se studenti upoznaju s bitnim značajkama strojeva koji se rabe u specifičnim uvjetima. Nastava se izvodi uz uporabu suvremenih nastavnih sredstava. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33875>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33875>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19804/5>
rdf:type univ-ont:CourseInstance